Befolkningsprognos 2017, kommun, för åren 2017-2035

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Ålder

Totalt 100 Valda

Sök

Prognosår Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se
Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns