Folkmängd 1984-2016 (SCB)

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Område Markera minst ett värde

Totalt 1 118 Valda

Sök

Ålder

Totalt 101 Valda

Sök

Kön

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 33 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se
Källa
1984-2007: Västfolket. Från 2008 och framåt:SCB
Fotnoter

Fotnoter

Folkmängden avser folkbokförd befolkning.